Inlägg av Lena

Årsstämma för LUS 

Måndag 19 oktober höll LUS en något försenad årsstämma. 13 medlemmar närvarade på årsstämman. Den nyvalda styrelsen består av Lillemor Edholm (ordförande), Roger Johansson (vice ordförande), Marianne Hansson (sekreterare), Karin Liden (medlemsansvarig) och ledamöterna Karin Sellgren, Anton Ångman och Erik Löfgren.

TIDNINGEN Föreningskraft

Sollefteå 2019 I samarbete med Olof Wigren Media AB och Wikmans Information har föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden, LUS, gett ut en tidning med reportage om olika landsbygdsutvecklingsprojekt runt om i Sollefteå kommun. I tidningen kan du bland annat läsa om årets by Österforse, växtvärk i Resele, satsning på besöksnäring i Ramselevallen, konstsnö i Junsele och […]