AKTUELLT

Årsmöte 2019

Inbjudan till årsmöte den 17 april kl. 18.30 på Ramsele Konferens & Forskarcentrum.

Mötet inleds med att Mia Karlsson, ny VD för Höga Kusten Destinationsutveckling, berättar om sitt nya uppdrag och om hur hon ser på att hela området kan bli en del av HK Dest. Välkomna.       Läs mer!


Nominera årets bygd

Årets by/bygd För att visa sin uppskattning till det utvecklingsarbete som läggs ner ute i bygderna av olika föreningar, och för att stimulera till fortsatt arbete, har Lokal Utveckling Sollefteåbygden, LUS i samverkan med Sollefteå Kommun och länsbygderådet gått samman

Aktuellt Januari

En projektledare är anställd i projektet som vi fått godkänt av Leader Höga Kusten. Projektet har en budget på knappa miljonen där vi i LUS själva går in med ett antal hundratusen. I stora drag handlar det om att engagera människor ute