Johanna Lindberg och Ingela Gradin Bygdegårdsföreningen, Robert Vik Intresseföreningen samt Anette Linné från Edsele Vattenskidklubb.

Årets By/FÖRENING 2019

Motivering för årets bygd 2019

Motivering för årets bygd 2019
Årets bygd/förening har verkligen visat att de ständigt utvecklas för att skapa ett samhälle där man bygger för en levande landsbygd. Här hjälps alla föreningar åt för att göra saker och ting – för här känns ingenting omöjligt.

Edselemacken, Medborgarkooperativet Edsele Friskola som även driver restaurang Grytan och Edsele Fastigheter AB där Intresseföreningen äger alla aktier. Detta är tre företag som ägs och drivs av byborna utan personlig och ekonomisk vinning.
Edsele Intresseförening är navet. Föreningen bevakar och driver framtidsfrågorna i byn. Föreningen har jobbat aktivt med samverkan mellan bygdens föreningar och har under 2019 bidragit till digitalisering genom att ställa i ordning en kontorslokal till distansarbet och företagshotell. Detta har man gjort helt och hållet med gåvor och sponsring från bygdens invånare och företagare.

Tillsammans med Edsele AIK och Bygdegårdsföreningen anordnas en hel del aktiviteter under hela året och man har hjälpts åt att skapa ett flertal mötesplatser.
Här finns en otrolig positiv anda och en social gemenskap genom sammanhållning och samverkan.

Det känns ärofullt att vi får möjlighet att dela ut detta pris till Edsele Intresseförening som årets bygd/förening i Sollefteå Kommun.
Vår förhoppning och övertygelse är att ni med denna utmärkelse och tillhörande prissumma inspireras att fortsätta ert goda arbete med ytterligare satsningar och utveckling i bygden.

Styrelsen LUS,

Ett stort grattis från Lokal Utveckling Sollefteåbygden i samarbete med Sollefteå kommun.

Nominera din by till nästa “årets by 2020” t.o.m 28/2-2021. Läs mer!