Vi bedriver och samordnar landsbygdsutveckling i Sollefteå kommun

20191027

LUS arrangerade inspirationsresa i Sollefteå kommun

27 oktober arrangerade LUS  en inspirationsresa på med besök i Resele, Junsele och Edsele för att studera och inspireras av olika utvecklingsprojekt i bygderna.

Med en busslast engagerade landsbygdsutvecklare från olika föreningar runt om i Sollefteå kommun och styrelsen för föreningen LUS gjordes en bussresa till de tre byarna Resele, Kvarnå utanför Junsele och Edsele. På var och en av platserna informerade engagerade bybor om olika utvecklingsprojekt i respektive bygd.

Nu är det dags att betala in medlemasavgiften till LUS,
Lokal Utveckling i Sollefteåbygden för år 2019.

Planerad utgivning kommande nyhetsbrev:

1:a juni • 1:a september
1:a december

Stort Grattis till Österforse IF som ikväll mottog priset  Årets Bygd. Prisutdelningen sker sista april i Österforse.

Motivering till årets bygd 2018.

Årets bygd/förening har verkligen visat att ett samhälle kan åstadkomma otroligt positiva och viktiga arbeten och en social gemenskap genom samanhållning och samverkan.

NOMINERA TILL
Årets By/Förening 2019 t.o.m 31/12-2019

 

Vi bedriver och samordnar landsbygdsutveckling i Sollefteå kommun

Styrelsen består av

Lillemor Edholm, Roger Johansson, Karin Sellgren, Karin Lidén, Marianne Hansson, Erik Löfgren, Anton Ångman.

LUS

Lokal Utveckling Sollefteåbbygden är en ideell förening med sitt säte i Sollefteå kommun.  Målsättningen med föreningen är att främja, bedriva och samordna lokalt utvecklingsarbete i samarbete med olika parter i syfte att utveckla Sollefteåbygden. Föreningen kommer att tillsammans med ideella organisationer, företags-föreningar och kommunen arbeta för att tillvarata det lokala engagemanget för att skapa en attraktiv landsbygd i kommunen.

Föreningen har under sex år varit motor i landsbygdsutveck-lingsfrågor eftersom den haft ansvar för det leaderprogram som genomförts i kommunen. Föreningen har under den perioden beslutat om olika leaderprojekt samt delvis ansvarat för egna projekt.

Mer finns att läsa på LLU Höga Kustens hemsida

Vi jobbar för en bättre och levande
landsbygd!

© Lokal Utveckling i Sollefteåbygden 2019