Vi bedriver och samordnar landsbygdsutveckling i Sollefteå kommun

20191128

TIDNINGEN Föreningskraft
Sollefteå 2019

 

I samarbete med Olof Wigren Media AB och Wikmans Information har föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden, LUS, gett ut en tidning med reportage om olika landsbygdsutvecklingsprojekt runt om i Sollefteå kommun.

I tidningen kan du bland annat läsa om årets by Österforse, växtvärk i Resele, satsning på besöksnäring i Ramselevallen, konstsnö i Junsele och hur företagssamarbete stärker Långsele.
Redaktionsrådet för tidningen har bestått av Lillemor Edholm, Erik Löfgren, Hans-Erik ”Hacke” Näslund och Olof Wigren.
Tidningen delas ut med posten till alla hushåll i Sollefteå kommun i slutet av november, men den finns även digitalt här på vår webbplats.
 
Via nedanstående länk kan du läsa tidningen som e-magazine.

20191027

LUS arrangerade inspirationsresa i Sollefteå kommun

27 oktober arrangerade LUS  en inspirationsresa på med besök i Resele, Junsele och Edsele för att studera och inspireras av olika utvecklingsprojekt i bygderna.

Med en busslast engagerade landsbygdsutvecklare från olika föreningar runt om i Sollefteå kommun och styrelsen för föreningen LUS gjordes en bussresa till de tre byarna Resele, Kvarnå utanför Junsele och Edsele. På var och en av platserna informerade engagerade bybor om olika utvecklingsprojekt i respektive bygd.

Stort Grattis till Österforse IF som ikväll mottog priset  Årets Bygd. Prisutdelningen sker sista april i Österforse.

Motivering till årets bygd 2018.

Årets bygd/förening har verkligen visat att ett samhälle kan åstadkomma otroligt positiva och viktiga arbeten och en social gemenskap genom samanhållning och samverkan.

NOMINERA TILL
Årets By/Förening 2019 t.o.m 28/2-2020

Läs artikel skriven av Olof Wigren här!

Vi bedriver och samordnar landsbygdsutveckling i Sollefteå kommun

Styrelsen består av

Lillemor Edholm, Roger Johansson, Karin Sellgren, Karin Lidén, Marianne Hansson, Erik Löfgren, Anton Ångman.

LUS

Lokal Utveckling Sollefteåbbygden är en ideell förening med sitt säte i Sollefteå kommun.  Målsättningen med föreningen är att främja, bedriva och samordna lokalt utvecklingsarbete i samarbete med olika parter i syfte att utveckla Sollefteåbygden. Föreningen kommer att tillsammans med ideella organisationer, företags-föreningar och kommunen arbeta för att tillvarata det lokala engagemanget för att skapa en attraktiv landsbygd i kommunen.

Föreningen har under sex år varit motor i landsbygdsutveck-lingsfrågor eftersom den haft ansvar för det leaderprogram som genomförts i kommunen. Föreningen har under den perioden beslutat om olika leaderprojekt samt delvis ansvarat för egna projekt.

Mer finns att läsa på LLU Höga Kustens hemsida

Vi jobbar för en bättre och levande
landsbygd!

© Lokal Utveckling i Sollefteåbygden 2019