Vi bedriver och samordnar landsbygdsutveckling i Sollefteå kommun

20191128

TIDNINGEN Föreningskraft
Sollefteå 2019

 

I samarbete med Olof Wigren Media AB och Wikmans Information har föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden, LUS, gett ut en tidning med reportage om olika landsbygdsutvecklingsprojekt runt om i Sollefteå kommun.

I tidningen kan du bland annat läsa om årets by Österforse, växtvärk i Resele, satsning på besöksnäring i Ramselevallen, konstsnö i Junsele och hur företagssamarbete stärker Långsele.
 
Via nedanstående länk kan du läsa tidningen som e-magazine.
20191217

 

Vem blir Årets By/Förening 2019? 

Vem vill du nominera?

Du kan nominera till
den 28/2-2020.

 

Österforse IF blev först med att utses till Årets By/Bygd av LUS, Lokal Utveckling i Sollefteåbygden, i samarbete med Sollefteå kommun.

Priset, för 2018, kom med en prissumma på 30 000 kronor till mottagaren Österforse IF.

Läs mer!

 

 

Läs artikel skriven av Olof Wigren här!

20191027

LUS arrangerade inspirationsresa i Sollefteå kommun

27 oktober arrangerade LUS  en inspirationsresa på med besök i Resele, Junsele och Edsele för att studera och inspireras av olika utvecklingsprojekt i bygderna.

Vi bedriver och samordnar landsbygdsutveckling i Sollefteå kommun

Styrelsen består av

Lillemor Edholm, Roger Johansson, Karin Sellgren, Karin Lidén, Marianne Hansson, Erik Löfgren, Anton Ångman.

LUS

Lokal Utveckling Sollefteåbbygden är en ideell förening med sitt säte i Sollefteå kommun.  Målsättningen med föreningen är att främja, bedriva och samordna lokalt utvecklingsarbete i samarbete med olika parter i syfte att utveckla Sollefteåbygden. Föreningen kommer att tillsammans med ideella organisationer, företags-föreningar och kommunen arbeta för att tillvarata det lokala engagemanget för att skapa en attraktiv landsbygd i kommunen.

Föreningen har under sex år varit motor i landsbygdsutveck-lingsfrågor eftersom den haft ansvar för det leaderprogram som genomförts i kommunen. Föreningen har under den perioden beslutat om olika leaderprojekt samt delvis ansvarat för egna projekt.

Mer finns att läsa på LLU Höga Kustens hemsida

Vi jobbar för en bättre och levande
landsbygd!

© Lokal Utveckling i Sollefteåbygden 2019