Vi bedriver och samordnar landsbygdsutveckling i Sollefteå kommun

Styrelsen består av; Lillemor Edholm, Roger Johansson, Erik Löfgren, Karin Sellgren, Kicki Hedin, Rose-Marie Eliasson och Tomas Lindberg

Lokal Utveckling Sollefteåbbygden är en ideell förening med sitt säte i Sollefteå kommun.  Målsättningen med föreningen är att främja, bedriva och samordna lokalt utvecklingsarbete i samarbete med olika parter i syfte att utveckla Sollefteåbygden. Föreningen kommer att tillsammans med ideella organisationer, företagsföreningar och kommunen arbeta för att tillvarata det lokala engagemanget för att skapa en attraktiv landsbygd i kommunen.

Föreningen har under sex år varit motor i landsbygdsutvecklingsfrågor eftersom den haft ansvar för det leaderprogram som genomförts i kommunen. Föreningen har under den perioden beslutat om olika leaderprojekt samt delvis ansvarat för egna projekt.

Mer finns att läsa på – LEADER ON TOUR!

Årets By 2020

/
Årets by 2020 Lungsjöbygden En by, ett samhälle där man…

Nyhetsbrev februari 2021

/
Sollefteå februari 2021 Här kommer ett nyhetsbrev från…

Vilken blir ”Årets by” i Sollefteå kommun?

Föreningen Lokal utveckling Sollefteåbygden, LUS, delar årligen…

Årsstämma för LUS 

Måndag 19 oktober höll LUS en något försenad årsstämma.…

Medlemmar i Lokal Utveckling Sollefteåbygden hälsas välkomna till Årsmöte!

/
Måndagen den 19 oktober 2020 kl.18.00 i LUS´ lokal på Nipan…

Vi jobbar för en bättre och levande landsbygd!

© Copyright - Lokal Utveckling Sollefteåbygden 2020