Årsstämma för LUS 

Måndag 19 oktober höll LUS en något försenad årsstämma. 13 medlemmar närvarade på årsstämman.
Den nyvalda styrelsen består av Lillemor Edholm (ordförande), Roger Johansson (vice ordförande), Marianne Hansson (sekreterare), Karin Liden (medlemsansvarig) och ledamöterna Karin Sellgren, Anton Ångman och Erik Löfgren.