Projektet som haft uppgiften att tillsammans med byarnas föreningsliv göra Utvecklingsplaner. Här kan ni ta del av samtliga planer som efter tryckning har distribuerats ut i byarna.