Nyhetsbrev februari 2021

Sollefteå februari 2021

Här kommer ett nyhetsbrev från Lokal Utveckling Sollefteåbygden (LUS).

Vi är en ideell förening med säte i Sollefteå kommun. Medlemmar är olika byalag, intresseföreningar, idrottsföreningar med mera runt om i Sollefteå kommun.

Målsättningen med föreningen är att främja, bedriva och samordna lokalt utvecklingsarbete i samarbete med olika parter i syfte att utveckla Sollefteåbygden. Föreningen ska tillsammans med ideella organisationer, företagsföreningar och kommunen arbeta för att tillvarata det lokala engagemanget för att skapa en attraktiv landsbygd i kommunen.

Utvecklingsplaner för DIN bygd
Lokal Utveckling Sollefteåbygden (LUS) har fått möjlighet till att stödja framtagandet av ett tiotal utvecklingsplaner för byar/ bygder i Sollefteå kommun. Den lokala utvecklingsplanen kan vara ett verktyg för bygdens föreningar i dialog med myndigheter och organisationer, samtidigt som den stärker sammanhållningen i bygden. Projektet har möjlighet att ekonomiskt stödja arbetet lokalt med insatser utifrån varje bygds behov och arbete med utvecklingsplanen.

Vill din förening eller er by/bygd ha hjälp med att ta fram en utvecklingsplan?

Ta i så fall kontakt med vår projektledare Hans-Erik ”Hacke” Näslund så kommer han ut till er och berättar om hur arbetet kan läggas upp och vilken hjälp och stöd ni kan få i arbetet.

Hans-Erik ”Hacke” Näslund telefon 070-5602117 e-post hackenes@hotmail.com

Nominera till årets by 2020
För att visa vår uppskattning till det utvecklingsarbete som läggs ner ute i bygderna av olika föreningar, och för att stimulera till fortsatt arbete, har Lokal Utveckling Sollefteåbygden (LUS) i samverkan med Sollefteå Kommun och länsbygderådet gått samman och delar ut utmärkelsen Årets by/bygd varje år. Utmärkelsen som årets by/bygd delas ut till en förening som aktivt har jobbat med att stärka utvecklingsarbetet i byn/bygden på ett eller flera sätt. Föreningen jobbar för att stärka ung som gammal, kvinnor och män.

Tidigare har Österforse och Edsele utsetts till Årets by i Sollefteå kommun av LUS. Förutom äran får den by som utses 30 000 kronor att använda till bygdeutveckling och en snygg skylt att sätta upp vid infarten till byn.

Nu är det dags att nominera vem som ska bli årets by 2020!

Det är fritt fram att skicka in nomineringarna fram till 2021-02-28 och vinnaren presenteras i samband med årsmötet för LUS i vår.

Uppfyller föreningen något/några av dessa kriterier ska man nominera sin by/bygd:

• Föreningen har delaktighet och inflytande i byn.

• Föreningen har jobbat aktivt för samarbete mellan föreningar, företagare och bybor.

• Föreningen jobbar för att stärka ung som gammal, kvinnor och män.

• Föreningen ska ha jobbat aktivt med en eller flera frågor i byn tex. Inflyttning, service, skola, sammanhållning, arbeten, fritidsaktiviteter mm.

• Föreningen har styrelse, stadgar och årsmöten.

Övrig information:

• Samma by/bygd/ förening kan inte få priset två gånger under en femårsperiod.

• Alla innevånare i Sollefteå kommun har möjlighet att nominera årets by/bygd.

• Priset skall användas till fortsatt utvecklingsarbete eller verksamhet som främjar byn/bygden.

• Priset delas ut vid ett tillfälle som bestäms i samråd med LUS.

• Lokal Utveckling Sollefteå, LUS är jury och meddelar utnämning.

Nomineringen skickas antingen via e-post till brakel1@yahoo.com
eller papperspost till Lillemor Edholm, Gideåberg 137, 880 41 Edsele.

OBS! Sista dag för nominering: 2021-02-28

Dags att betala årsavgiften
Nytt år innebär att det är dags att betala in medlemsavgiften för det nya verksamhetsåret.
Årsavgiften är fortsatt 200 kronor för varje medlemsförening.

Betala in årsavgiften på 200 kronor till BG 445-0482

https://lokalutvecklingsollefteabygden.se/medlemmar/

Vill ni ha ett besök av oss?
Du vet väl om att vi i styrelsen gärna kommer ut till er medlemsföreningar och berättar om vår verksamhet på ett styrelsemöte, medlemsmöte, årsmöte eller annan sammankomst. Antingen ”digitalt” eller ”fysiskt” (när Coronarestriktionerna lättat).

Kontaktuppgifter till oss i styrelsen hittar du på vår hemsida: https://lokalutvecklingsollefteabygden.se/styrelsen-2-2/

Vill du veta mer om oss?
Följ oss gärna på Facebook för dagsaktuella nyhetsuppdateringar!
https://www.facebook.com/LokalUtvecklingSollefteabygden/

Landsbygdshälsningar från oss i styrelsen för LUS!
Lillemor Edholm, Gideåberg (ordförande)
Roger Johansson, Junsele
Karin Lidén, Österforse
Anton Ångman, Graninge
Karin Sellgren, Boteå
Erik Löfgren, Resele
Marianne Hansson, Edsele