Kallelse till årsmöte 14 maj 2024 kl 18.00

KALLELSE

Årsmöte
Föreningen Lokal utveckling Sollefteåbygden

Tid: Tisdag 14 maj 2024 kl 18.00

Plats: Bygdegården Gideåberg

Härmed kallas representanter för medlemsföreningar i ideella föreningen Lokal utveckling Sollefteåbygden till årsmöte.

Vid årsmötet har en representant för respektive medlemsförening rösträtt.

Under kvällen på bygdegården i Gideåberg medverkar Hans-Erik ”Hacke” Näslund och berättar om arbetet att ta fram utvecklingsplaner i ett tio-tal bygder runt om i Sollefteå kommun och hur det arbetet fortsatt i en ny ”runda” där de framtagna utvecklingsplanerna reviderats.

Vi bjuder på fika!

 

Väl mött på årsmötet!

Styrelsen för Lokal utveckling Sollefteåbygden

Näs-Nyland-Nordsjö Årets bygd 2024

Föreningen Lokal utveckling Sollefteåbygden har tillsammans med Sollefteå kommun utsett byarna Näs, Nyland och Nordsjö utanför Långsele till Årets bygd 2024 i Sollefteå kommun med Näs, Nyland, Nordsjö byalag som mottagare av priset.

När Näs, Nyland, Nordsjö byalag hade styrelsemöte på söndagskvällen den 7 april överraskades byalaget av två representanter från föreningen Lokal utveckling Sollefteåbygden som meddelade att det i år är Näs, Nyland och Nordsjö som får hederstiteln ”Årets bygd 2024” i Sollefteå kommun.

– Näs, Nyland och Nordsjö har under många år på olika sätt varit en inspirationskälla för många andra landsbygder. Därför känns det angeläget att vi i föreningen Lokal utveckling Sollefteåbygden nu kan uppmärksamma framtidsarbetet i de här tre byarna med utmärkelsen ”Årets bygd 2024” med Näs, Nyland, Nordsjö byalag som mottagare av priset, säger Lillemor Edholm, ordförande i föreningen Lokal utveckling Sollefteåbygden.

Utmärkelsen delas ut av Lokal Utveckling Sollefteåbygden i samarbete med och Sollefteå kommun. Priset består av 30 000 kronor som ska användas i det fortsatta arbetet för bygdens utveckling samt en stor skylt som förkunnar att Näs, Nyland, Nordsjö är Årets bygd 2024. Den formella utdelningen kommer att äga rum vid en ceremoni senare i år.

Tidigare år har utmärkelsen bland annat gått till Österforse, Edsele, Lungsjöbygden, Björkåbruk och Resele.

Motivering:
Tre byar i förening runt sjöarna Nässjön och Nordsjösjön utanför Långsele där man arbetar för det gemensamma målet att utveckla sin bygd över generationsgränserna.

Den gemensamma nämnaren är byalaget och samlingslokalen Näs Nyland Nordsjö byacafé.

Byalaget har funnits i närmare 30 år, har drygt 90 medlemmar och tillsammans har de tidigare tagit fram en utvecklingsplan för sin bygd, en utvecklingsplan som nu har reviderats och tar sikte på 2027.

Årets BY 2024?

Resele Årets by 2023 i Sollefteå kommun

Reselebygdens byalag är mottagaren av utmärkelsen ”Årets by 2023” i Sollefteå kommun. Fredagen den 30 juni fick byalagets styrelse ta emot prischecken på 30  000 kronor av Lillemor Edholm och Erik Löfgren från styrelsen i Lokal utveckling Sollefteåbygden i samband med den stora Sommarfesten i Resele vid Hövenbadet.
– Resele har under många år på olika sätt varit en inspirationskälla för många andra landsbygder såväl i Sollefteå kommun som ute i landet. Därför känns det angeläget att vi i föreningen Lokal utveckling Sollefteåbygden nu kan uppmärksamma framtidsarbetet i Resele med utmärkelsen ”Årets by 2023” med Reselebygdens byalag som mottagare av priset, säger Lillemor Edholm och Erik Löfgren.

Motivering:
Resele är en by som varit på mångas läppar i många år. Det är en bygd som fortsätter att utvecklas med en kärna av föreningar som arbetar såväl var för sig som tillsammans. En bygd där man ständigt satsar på nya idéer och projekt för att utveckla bygden och visar att man kan utvecklas via uthålligt och enträget arbete.
En bygd som marknadsför sig med sin nya slogan ”Resele mer än en by” som markör för att Reselebygden består av mer än 20 olika byar på ömse sidor av Ångermanälven.
Reselebygdens byalag har i såväl ord som handling visat att man väl uppfyller kriterierna för utmärkelsen ”Årets by i Sollefteå kommun” med idogt samarbete för ökad inflyttning, arbetstillfällen och service.
Utmärkelsen delas ut av Lokal Utveckling Sollefteåbygden i samarbete med Hela Sverige ska leva, Västernorrland och Sollefteå kommun. Priset består av 30 000 kronor som ska användas i det fortsatta arbetet för bygdens utveckling samt en stor skylt som förkunnar att Resele är ”Årets by 2023”.
Tidigare år har utmärkelsen bland annat gått till Österforse, Edsele, Lungsjöbygden och Björkåbruk.

 

 

Kallelse till årsmöte

Ideella föreningen Lokal utveckling Sollefteåbygden kallar till årsmöte.

Tid:  Måndag 25 april 2022 kl 18.00
Plats: Fik i butik, Björkå.

I samband med årsmötet uppmärksammas Björkå samhällsförening för utmärkelsen ”Årets by 2022”.

I anslutning till årsmötet bjuder föreningen närvarande på soppa med bröd.

Härmed kallas röstberättigade medlemmar till årsmötet som betalat medlemsavgiften för 2022.

Vilken ska bli ”Årets by/bygd” i Sollefteå?

Pressmeddelande
2022-01-25

Nu är det hög tid att lämna in nomineringarna till vilken som ska bli ”Årets by/bygd” i Sollefteå. Det är ideella föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden som tillsammans med Sollefteå kommun och Länsbygderådet Västernorrland/ Hela Sverige ska leva utser vilken som får titeln ”Årets by/bygd”.

  • Vi vill med det här uppmärksamma och stimulera de positiva utvecklingsprojekt som bedrivs i byarna runt om i Sollefteå kommun. Därför utser vi varje år ”Årets by/bygd” i Sollefteå, säger Erik Löfgren, sekreterare i ideella föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden.

Det är fjärde gången som utmärkelsen delas ut i Sollefteå kommun. Tidigare har Österforse, Edsele och Lungsjöbygden korats till ”Årets by/bygd” i Sollefteå kommun.

  • Prissumman är 30 000 kronor och en ståtlig skylt att placera vid infarten till byn. Pengarna ska användas till fortsatt utveckling av bygden eller verksamhet som främjar byn/bygden, berättar Erik Löfgren.

Alla kan vara med och nominera någon förening som är drivkraftig i just den byn som man tycker ska utses till ”Årets by/bygd”.
Kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna nomineras.

  • Föreningen har delaktighet och inflytande i byn.
  • Föreningen arbetar aktivt för samarbete mellan föreningar, företagare och bybor.
  • Föreningen arbetar för att stärka ung som gammal, kvinnor och män.
  • Föreningen arbetar aktivt med till exempel inflyttning, service, skola, sammanhållning, arbeten, fritidsaktiviteter etc.
  • Föreningen har styrelse, stadgar och årsmöten

Utmärkelsen ”Årets by/bygd” i Sollefteå kommun är ett samarbete mellan föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden, Sollefteå kommun och Länsbygderådet Västernorrland/ Hela Sverige ska leva.

Nomineringarna ska vara inskickade till föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden senast den 28 februari och senare i vår beslutar styrelsen i föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden vilken by/bygd som ska få titeln ”Årets by/bygd” den här gången.

För mer information:
Erik Löfgren, sekreterare
Föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden
Telefon 073-0261442
www.lokalutvecklingsollefteabygden.se

Välkommen till årsmöte 20/9

Måndag 20 Sept.
kl: 18.30
Nipan, Sollefteå

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Verksamhetsberättelsen bifogas.
Komplett årsredovisning tillhandahålls på plats.

För mer information och anmälan:
Lillemor Edholm 073-827 98 84
lillemor.edholm@solleftea.se

Varmt Välkomna!

Lokal Utveckling Sollefteåbygden.