Resele Årets by 2023 i Sollefteå kommun

Reselebygdens byalag är mottagaren av utmärkelsen ”Årets by 2023” i Sollefteå kommun. Fredagen den 30 juni fick byalagets styrelse ta emot prischecken på 30  000 kronor av Lillemor Edholm och Erik Löfgren från styrelsen i Lokal utveckling Sollefteåbygden i samband med den stora Sommarfesten i Resele vid Hövenbadet.
– Resele har under många år på olika sätt varit en inspirationskälla för många andra landsbygder såväl i Sollefteå kommun som ute i landet. Därför känns det angeläget att vi i föreningen Lokal utveckling Sollefteåbygden nu kan uppmärksamma framtidsarbetet i Resele med utmärkelsen ”Årets by 2023” med Reselebygdens byalag som mottagare av priset, säger Lillemor Edholm och Erik Löfgren.

Motivering:
Resele är en by som varit på mångas läppar i många år. Det är en bygd som fortsätter att utvecklas med en kärna av föreningar som arbetar såväl var för sig som tillsammans. En bygd där man ständigt satsar på nya idéer och projekt för att utveckla bygden och visar att man kan utvecklas via uthålligt och enträget arbete.
En bygd som marknadsför sig med sin nya slogan ”Resele mer än en by” som markör för att Reselebygden består av mer än 20 olika byar på ömse sidor av Ångermanälven.
Reselebygdens byalag har i såväl ord som handling visat att man väl uppfyller kriterierna för utmärkelsen ”Årets by i Sollefteå kommun” med idogt samarbete för ökad inflyttning, arbetstillfällen och service.
Utmärkelsen delas ut av Lokal Utveckling Sollefteåbygden i samarbete med Hela Sverige ska leva, Västernorrland och Sollefteå kommun. Priset består av 30 000 kronor som ska användas i det fortsatta arbetet för bygdens utveckling samt en stor skylt som förkunnar att Resele är ”Årets by 2023”.
Tidigare år har utmärkelsen bland annat gått till Österforse, Edsele, Lungsjöbygden och Björkåbruk.

 

 

Kallelse till årsmöte

Ideella föreningen Lokal utveckling Sollefteåbygden kallar till årsmöte.

Tid:  Måndag 25 april 2022 kl 18.00
Plats: Fik i butik, Björkå.

I samband med årsmötet uppmärksammas Björkå samhällsförening för utmärkelsen ”Årets by 2022”.

I anslutning till årsmötet bjuder föreningen närvarande på soppa med bröd.

Härmed kallas röstberättigade medlemmar till årsmötet som betalat medlemsavgiften för 2022.

Vilken ska bli ”Årets by/bygd” i Sollefteå?

Pressmeddelande
2022-01-25

Nu är det hög tid att lämna in nomineringarna till vilken som ska bli ”Årets by/bygd” i Sollefteå. Det är ideella föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden som tillsammans med Sollefteå kommun och Länsbygderådet Västernorrland/ Hela Sverige ska leva utser vilken som får titeln ”Årets by/bygd”.

  • Vi vill med det här uppmärksamma och stimulera de positiva utvecklingsprojekt som bedrivs i byarna runt om i Sollefteå kommun. Därför utser vi varje år ”Årets by/bygd” i Sollefteå, säger Erik Löfgren, sekreterare i ideella föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden.

Det är fjärde gången som utmärkelsen delas ut i Sollefteå kommun. Tidigare har Österforse, Edsele och Lungsjöbygden korats till ”Årets by/bygd” i Sollefteå kommun.

  • Prissumman är 30 000 kronor och en ståtlig skylt att placera vid infarten till byn. Pengarna ska användas till fortsatt utveckling av bygden eller verksamhet som främjar byn/bygden, berättar Erik Löfgren.

Alla kan vara med och nominera någon förening som är drivkraftig i just den byn som man tycker ska utses till ”Årets by/bygd”.
Kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna nomineras.

  • Föreningen har delaktighet och inflytande i byn.
  • Föreningen arbetar aktivt för samarbete mellan föreningar, företagare och bybor.
  • Föreningen arbetar för att stärka ung som gammal, kvinnor och män.
  • Föreningen arbetar aktivt med till exempel inflyttning, service, skola, sammanhållning, arbeten, fritidsaktiviteter etc.
  • Föreningen har styrelse, stadgar och årsmöten

Utmärkelsen ”Årets by/bygd” i Sollefteå kommun är ett samarbete mellan föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden, Sollefteå kommun och Länsbygderådet Västernorrland/ Hela Sverige ska leva.

Nomineringarna ska vara inskickade till föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden senast den 28 februari och senare i vår beslutar styrelsen i föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden vilken by/bygd som ska få titeln ”Årets by/bygd” den här gången.

För mer information:
Erik Löfgren, sekreterare
Föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden
Telefon 073-0261442
www.lokalutvecklingsollefteabygden.se

Välkommen till årsmöte 20/9

Måndag 20 Sept.
kl: 18.30
Nipan, Sollefteå

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Verksamhetsberättelsen bifogas.
Komplett årsredovisning tillhandahålls på plats.

För mer information och anmälan:
Lillemor Edholm 073-827 98 84
lillemor.edholm@solleftea.se

Varmt Välkomna!

Lokal Utveckling Sollefteåbygden.

Årets By 2020

Årets by 2020 Lungsjöbygden

En by, ett samhälle där man tillsammans har visat upp en ny trend genom en positiv utveckling av nyinflyttning, företagande och ett attraktivt friluftsliv.
Här samarbetar ett flertal byar med personligt och digitalt bemötande vad gäller att visa upp Lungsjöbygden.
Gamla skolan/Lägergården är navet och samlingsplatsen i byn.
Infrastruktur med fiber gör att man kan driva sitt företag hemifrån och på vägarna går skolbussen igen.
Den inflyttning som skett och sker i Lungsjöbygden visar på en framåtanda i kommunen och en stor framtidstro i det lilla.
Därför är det med glädje vi får överlämna 30000 kr till bygden med en förhoppning att prissumman inspirerar er att fortsätta det fina arbetet med ytterligare satsningar.

Ett stort grattis från Lokal Utveckling Sollefteåbygden i samarbete med Sollefteå kommun.
Hälsningar
LUS styrelse

Nyhetsbrev februari 2021

Sollefteå februari 2021

Här kommer ett nyhetsbrev från Lokal Utveckling Sollefteåbygden (LUS).

Vi är en ideell förening med säte i Sollefteå kommun. Medlemmar är olika byalag, intresseföreningar, idrottsföreningar med mera runt om i Sollefteå kommun.

Målsättningen med föreningen är att främja, bedriva och samordna lokalt utvecklingsarbete i samarbete med olika parter i syfte att utveckla Sollefteåbygden. Föreningen ska tillsammans med ideella organisationer, företagsföreningar och kommunen arbeta för att tillvarata det lokala engagemanget för att skapa en attraktiv landsbygd i kommunen.

Utvecklingsplaner för DIN bygd
Lokal Utveckling Sollefteåbygden (LUS) har fått möjlighet till att stödja framtagandet av ett tiotal utvecklingsplaner för byar/ bygder i Sollefteå kommun. Den lokala utvecklingsplanen kan vara ett verktyg för bygdens föreningar i dialog med myndigheter och organisationer, samtidigt som den stärker sammanhållningen i bygden. Projektet har möjlighet att ekonomiskt stödja arbetet lokalt med insatser utifrån varje bygds behov och arbete med utvecklingsplanen.

Vill din förening eller er by/bygd ha hjälp med att ta fram en utvecklingsplan?

Ta i så fall kontakt med vår projektledare Hans-Erik ”Hacke” Näslund så kommer han ut till er och berättar om hur arbetet kan läggas upp och vilken hjälp och stöd ni kan få i arbetet.

Hans-Erik ”Hacke” Näslund telefon 070-5602117 e-post hackenes@hotmail.com

Nominera till årets by 2020
För att visa vår uppskattning till det utvecklingsarbete som läggs ner ute i bygderna av olika föreningar, och för att stimulera till fortsatt arbete, har Lokal Utveckling Sollefteåbygden (LUS) i samverkan med Sollefteå Kommun och länsbygderådet gått samman och delar ut utmärkelsen Årets by/bygd varje år. Utmärkelsen som årets by/bygd delas ut till en förening som aktivt har jobbat med att stärka utvecklingsarbetet i byn/bygden på ett eller flera sätt. Föreningen jobbar för att stärka ung som gammal, kvinnor och män.

Tidigare har Österforse och Edsele utsetts till Årets by i Sollefteå kommun av LUS. Förutom äran får den by som utses 30 000 kronor att använda till bygdeutveckling och en snygg skylt att sätta upp vid infarten till byn.

Nu är det dags att nominera vem som ska bli årets by 2020!

Det är fritt fram att skicka in nomineringarna fram till 2021-02-28 och vinnaren presenteras i samband med årsmötet för LUS i vår.

Uppfyller föreningen något/några av dessa kriterier ska man nominera sin by/bygd:

• Föreningen har delaktighet och inflytande i byn.

• Föreningen har jobbat aktivt för samarbete mellan föreningar, företagare och bybor.

• Föreningen jobbar för att stärka ung som gammal, kvinnor och män.

• Föreningen ska ha jobbat aktivt med en eller flera frågor i byn tex. Inflyttning, service, skola, sammanhållning, arbeten, fritidsaktiviteter mm.

• Föreningen har styrelse, stadgar och årsmöten.

Övrig information:

• Samma by/bygd/ förening kan inte få priset två gånger under en femårsperiod.

• Alla innevånare i Sollefteå kommun har möjlighet att nominera årets by/bygd.

• Priset skall användas till fortsatt utvecklingsarbete eller verksamhet som främjar byn/bygden.

• Priset delas ut vid ett tillfälle som bestäms i samråd med LUS.

• Lokal Utveckling Sollefteå, LUS är jury och meddelar utnämning.

Nomineringen skickas antingen via e-post till brakel1@yahoo.com
eller papperspost till Lillemor Edholm, Gideåberg 137, 880 41 Edsele.

OBS! Sista dag för nominering: 2021-02-28

Dags att betala årsavgiften
Nytt år innebär att det är dags att betala in medlemsavgiften för det nya verksamhetsåret.
Årsavgiften är fortsatt 200 kronor för varje medlemsförening.

Betala in årsavgiften på 200 kronor till BG 445-0482

https://lokalutvecklingsollefteabygden.se/medlemmar/

Vill ni ha ett besök av oss?
Du vet väl om att vi i styrelsen gärna kommer ut till er medlemsföreningar och berättar om vår verksamhet på ett styrelsemöte, medlemsmöte, årsmöte eller annan sammankomst. Antingen ”digitalt” eller ”fysiskt” (när Coronarestriktionerna lättat).

Kontaktuppgifter till oss i styrelsen hittar du på vår hemsida: https://lokalutvecklingsollefteabygden.se/styrelsen-2-2/

Vill du veta mer om oss?
Följ oss gärna på Facebook för dagsaktuella nyhetsuppdateringar!
https://www.facebook.com/LokalUtvecklingSollefteabygden/

Landsbygdshälsningar från oss i styrelsen för LUS!
Lillemor Edholm, Gideåberg (ordförande)
Roger Johansson, Junsele
Karin Lidén, Österforse
Anton Ångman, Graninge
Karin Sellgren, Boteå
Erik Löfgren, Resele
Marianne Hansson, Edsele

Vilken blir ”Årets by” i Sollefteå kommun?

Föreningen Lokal utveckling Sollefteåbygden, LUS, delar årligen ut utmärkelsen ”Årets by” i samarbete med Sollefteå kommun och Länsbygderådet.

Tidigare har Österforse och Edsele blivit ”Årets by”. Nu är det dags att utse vilken by eller bygd i Sollefteå kommun som ska få utmärkelsen i år.

Du har nu chansen att senast den 28 februari lämna in din nominering. Du nominerar en förening i byn som arbetar med att utveckla bygden och det ligger sedan till grund för när styrelsen i LUS utser ”Årets by”.

Priset är 30 000 kronor till föreningen plus en stor skylt att placera i byn som förkunnar att det är ”Årets by”.

Kriterier som ska uppfyllas:

• Föreningen har delaktighet och inflytande i byn.

• Föreningen arbetar aktivt för samarbete mellan föreningar, företagare och bybor.

• Föreningen arbetar för att stärka ung som gammal, kvinnor och män.

• Föreningen arbetar aktivt med till exempel inflyttning, service, skola, sammanhållning, arbeten, fritidsaktiviteter etc.

• Föreningen har styrelse, stadgar och årsmöten

Skicka din nominering med motivering senast den 28 februari 2021 till:
epost: brakel1@yahoo.com, eller post: Lillemor Edholm, Gideåberg 137, 880 41 Edsele.