Resele Årets by 2023 i Sollefteå kommun

Reselebygdens byalag är mottagaren av utmärkelsen ”Årets by 2023” i Sollefteå kommun. Fredagen den 30 juni fick byalagets styrelse ta emot prischecken på 30  000 kronor av Lillemor Edholm och Erik Löfgren från styrelsen i Lokal utveckling Sollefteåbygden i samband med den stora Sommarfesten i Resele vid Hövenbadet.
– Resele har under många år på olika sätt varit en inspirationskälla för många andra landsbygder såväl i Sollefteå kommun som ute i landet. Därför känns det angeläget att vi i föreningen Lokal utveckling Sollefteåbygden nu kan uppmärksamma framtidsarbetet i Resele med utmärkelsen ”Årets by 2023” med Reselebygdens byalag som mottagare av priset, säger Lillemor Edholm och Erik Löfgren.

Motivering:
Resele är en by som varit på mångas läppar i många år. Det är en bygd som fortsätter att utvecklas med en kärna av föreningar som arbetar såväl var för sig som tillsammans. En bygd där man ständigt satsar på nya idéer och projekt för att utveckla bygden och visar att man kan utvecklas via uthålligt och enträget arbete.
En bygd som marknadsför sig med sin nya slogan ”Resele mer än en by” som markör för att Reselebygden består av mer än 20 olika byar på ömse sidor av Ångermanälven.
Reselebygdens byalag har i såväl ord som handling visat att man väl uppfyller kriterierna för utmärkelsen ”Årets by i Sollefteå kommun” med idogt samarbete för ökad inflyttning, arbetstillfällen och service.
Utmärkelsen delas ut av Lokal Utveckling Sollefteåbygden i samarbete med Hela Sverige ska leva, Västernorrland och Sollefteå kommun. Priset består av 30 000 kronor som ska användas i det fortsatta arbetet för bygdens utveckling samt en stor skylt som förkunnar att Resele är ”Årets by 2023”.
Tidigare år har utmärkelsen bland annat gått till Österforse, Edsele, Lungsjöbygden och Björkåbruk.