VÄLKOMMEN TILL BYGDERÅDET LUS

Lokal Utveckling Sollefteåbygden är en ideell förening med sitt säte i Sollefteå kommun.

Målsättningen med föreningen är att främja, bedriva och samordna lokalt utvecklingsarbete i
samarbete med olika parter i syfte att utveckla Sollefteåbygden. Föreningen kommer att tillsammans
med ideella organisationer, företagsföreningar och kommunen arbeta för att tillvarata det lokala
engagemanget för att skapa en attraktiv landsbygd i kommunen.

Föreningen

Föreningen har under sex år varit motor i landsbygdsutvecklingsfrågor eftersom den haft ansvar för
det leaderprogram som genomförts i kommunen. Föreningen har under den perioden beslutat om
olika leaderprojekt samt delvis ansvarat för egna projekt.

Läs vårt Nyhetsbrev !
2018-11-21