Nominera till årets by 2020

Årets by/bygd

För att visa sin uppskattning till det utvecklingsarbete som läggs ner ute i bygderna av olika föreningar, och för att stimulera till fortsatt arbete, har Lokal Utveckling Sollefteåbygden, LUS i samverkan med Sollefteå Kommun och länsbygderådet gått samman och delar ut utmärkelsen Årets by/bygd varje år. Utmärkelsen som årets by/bygd delas ut till en förening som aktivt har jobbat med att stärka utvecklingsarbetet i byn/bygden på ett eller flera sätt. Föreningen jobbar för att stärka ung som gammal, kvinnor och män.

Uppfyller föreningen något/några av dessa kriterier ska man nominera sin By/bygd

• Föreningen har delaktighet och inflytande i byn.

• Föreningen har jobbat aktivt för samarbete mellan föreningar, företagare och bybor.

• Föreningen jobbar för att stärka ung som gammal, kvinnor och män.

• Föreningen ska ha jobbat aktivt med en eller flera frågor i byn tex. Inflyttning, service, skola, sammanhållning, arbeten, fritidsaktiviteter mm.

• Föreningen har styrelse, stadgar och årsmöten.

Övrig Information
• Samma by/bygd/ förening kan inte få priset två gånger under en femårsperiod.

• Alla innevånare i Sollefteå kommun har möjlighet att nominera årets by/bygd.

• Priset skall användas till fortsatt utvecklingsarbete eller verksamhet som främjar byn/bygden.

• Priset delas ut vid ett tillfälle som bestäms i samråd med LUS

• Lokal Utveckling Sollefteå, LUS är jury och meddelar utnämning.

• Information om hur man nominerar ligger på LUS hemsida och Sollefteå kommuns hemsida.

Sollefteå den 27 maj 2019

Ordförande LUS, Lillemor Edholm

Sista nomineringsdag 2021-02-28

skickas till: brakel1@yahoo.com

Lillemor Edholm, Gideåberg 137, 880 41 Edsele.