Nominera till årets by 2019

Årets by/bygd

För att visa sin uppskattning till det utvecklingsarbete som läggs ner ute i bygderna av olika föreningar, och för att stimulera till fortsatt arbete, har Lokal Utveckling Sollefteåbygden, LUS i samverkan med Solleft Kommun och nsbygderådet tt samman och delar ut utrkelsen Årets by/bygd varje år. Utmärkelsen som årets by/bygd delas ut till en förening som aktivt har jobbat med att stärka utvecklingsarbetet i byn/bygden på ett eller flera sätt. Föreningen jobbar för att stärka ung som gammal, kvinnor och män.

Uppfyller föreningen något/några av dessa kriterier ska man nominera sin By/bygd

Föreningen har delaktighet och inflytande i byn.

Föreningen har jobbat aktivt för samarbete mellan föreningar, företagare och bybor.

Föreningen jobbar för att stärka ung som gammal, kvinnor och män.

Föreningen ska ha jobbat aktivt med en eller flera frågor i byn tex. Inflyttning, service, skola, sammanhållning, arbeten, fritidsaktiviteter mm.

Föreningen har styrelse, stadgar och årsmöten.

Övrig Information
Samma by/bygd/ förening kan inte få priset t gånger under en femårsperiod.

Alla innevånare i Sollefteå kommun har möjlighet att nominera årets by/bygd.

Priset skall anndas till fortsatt utvecklingsarbete eller verksamhet som främjar byn/bygden.

Priset delas ut vid ett tillfälle som bestäms i samråd med LUS

Lokal Utveckling Sollefteå, LUS är jury och meddelar utnämning

Nomineringstid är fram till 15 mars 2019 och avser verksamhetsåret 2018

Information om hur man nominerar ligger på LUS hemsida och Solleft kommuns hemsida.

Solleft den 27 maj 2019

Ordförande LUS, Lillemor Edholm

Sista nomineringsdag 2019-12-31

skickas till: info@lokalutvecklingsollefteabygden.se

Lokal Utveckling Sollefteåbygden Nipan 163, 881 52 SOLLEFTEÅ.