Lokal Utveckling Sollefteåbygden, LUS

Verksamheten i vår förening grundar sig i viljan och behovet att främja, bedriva och samordna landsbygdens utveckling i Sollefteå kommun, som också är föreningens ändamål.
LUS är ansluten till Hela Sverige ska Leva Västernorrland och är därmed bygderåd på den lokala nivån i Sollefteå kommun. Som bygderåd är föreningens ambitioner att delta i och påverka alla möjliga beslut som har betydelse för oss att bo och verka samt utveckla hela vår kommun, inte bara tätorterna.
Vi strävar också i vårt samarbete med kommunen att genom våra medlemsorganisationer få inflytande över viktiga beslut genom att vara remissinstans.
Vill du och din organisation eller bygd vara en del av detta arbete så är ni välkommen att bli medlem i LUS.

Är du intresserad av att veta mer om vår förening och vårt arbete så är du eller din förening/bygd välkommen att delta:
Det går också bra att kontakta någon av styrelseledamöterna för information.

Vi bedriver också ett landsbygdsutvecklingsprojekt genom stöd från Leader Höga Kusten.
Projektledare är Hans-Erik Näslund och honom kan ni kontakta för att skapa en utvecklingsplan för er bygd.

Utvecklingsplanen skapar framtidstro

Lokal Utveckling Sollefteåbygden, LUS, har fått möjlighet till att stödja framtagandet av ett tiotal utvecklingsplaner för byar/ bygder i Sollefteå kommun. Den lokala utvecklingsplanen kan vara ett verktyg för bygdens föreningar i dialog med myndigheter och organisationer, samtidigt som den stärker sammanhållningen i bygden.

Projektet har möjlighet att ekonomiskt stödja arbetet lokalt med insatser utifrån varje bygds behov och arbete med utvecklingsplanen. Vår förhoppning är även att kommunen kommer att prioritera stöd till de bygder som har utarbetat en plan utifrån bygdens behov.
Intresserade byar/ bygder tar kontakt med Hans-Erik Näslund via mejl hackenes@hotmail.com eller
telefon 070-560 21 17.
Hjärtligt välkommen som en fullvärdig medlem i vår förening LUS,
Lokal utveckling Sollefteåbygden och var med och utveckla vår landsbygd i kommunen.