Näs-Nyland-Nordsjö Årets bygd 2024

Föreningen Lokal utveckling Sollefteåbygden har tillsammans med Sollefteå kommun utsett byarna Näs, Nyland och Nordsjö utanför Långsele till Årets bygd 2024 i Sollefteå kommun med Näs, Nyland, Nordsjö byalag som mottagare av priset.

När Näs, Nyland, Nordsjö byalag hade styrelsemöte på söndagskvällen den 7 april överraskades byalaget av två representanter från föreningen Lokal utveckling Sollefteåbygden som meddelade att det i år är Näs, Nyland och Nordsjö som får hederstiteln ”Årets bygd 2024” i Sollefteå kommun.

– Näs, Nyland och Nordsjö har under många år på olika sätt varit en inspirationskälla för många andra landsbygder. Därför känns det angeläget att vi i föreningen Lokal utveckling Sollefteåbygden nu kan uppmärksamma framtidsarbetet i de här tre byarna med utmärkelsen ”Årets bygd 2024” med Näs, Nyland, Nordsjö byalag som mottagare av priset, säger Lillemor Edholm, ordförande i föreningen Lokal utveckling Sollefteåbygden.

Utmärkelsen delas ut av Lokal Utveckling Sollefteåbygden i samarbete med och Sollefteå kommun. Priset består av 30 000 kronor som ska användas i det fortsatta arbetet för bygdens utveckling samt en stor skylt som förkunnar att Näs, Nyland, Nordsjö är Årets bygd 2024. Den formella utdelningen kommer att äga rum vid en ceremoni senare i år.

Tidigare år har utmärkelsen bland annat gått till Österforse, Edsele, Lungsjöbygden, Björkåbruk och Resele.

Motivering:
Tre byar i förening runt sjöarna Nässjön och Nordsjösjön utanför Långsele där man arbetar för det gemensamma målet att utveckla sin bygd över generationsgränserna.

Den gemensamma nämnaren är byalaget och samlingslokalen Näs Nyland Nordsjö byacafé.

Byalaget har funnits i närmare 30 år, har drygt 90 medlemmar och tillsammans har de tidigare tagit fram en utvecklingsplan för sin bygd, en utvecklingsplan som nu har reviderats och tar sikte på 2027.

Vilken blir ”Årets by” i Sollefteå kommun?

Föreningen Lokal utveckling Sollefteåbygden, LUS, delar årligen ut utmärkelsen ”Årets by” i samarbete med Sollefteå kommun och Länsbygderådet.

Tidigare har Österforse och Edsele blivit ”Årets by”. Nu är det dags att utse vilken by eller bygd i Sollefteå kommun som ska få utmärkelsen i år.

Du har nu chansen att senast den 28 februari lämna in din nominering. Du nominerar en förening i byn som arbetar med att utveckla bygden och det ligger sedan till grund för när styrelsen i LUS utser ”Årets by”.

Priset är 30 000 kronor till föreningen plus en stor skylt att placera i byn som förkunnar att det är ”Årets by”.

Kriterier som ska uppfyllas:

• Föreningen har delaktighet och inflytande i byn.

• Föreningen arbetar aktivt för samarbete mellan föreningar, företagare och bybor.

• Föreningen arbetar för att stärka ung som gammal, kvinnor och män.

• Föreningen arbetar aktivt med till exempel inflyttning, service, skola, sammanhållning, arbeten, fritidsaktiviteter etc.

• Föreningen har styrelse, stadgar och årsmöten

Skicka din nominering med motivering senast den 28 februari 2021 till:
epost: brakel1@yahoo.com, eller post: Lillemor Edholm, Gideåberg 137, 880 41 Edsele.

 

Nyhetsbrev