Vilken ska bli ”Årets by/bygd” i Sollefteå?

Pressmeddelande
2022-01-25

Nu är det hög tid att lämna in nomineringarna till vilken som ska bli ”Årets by/bygd” i Sollefteå. Det är ideella föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden som tillsammans med Sollefteå kommun och Länsbygderådet Västernorrland/ Hela Sverige ska leva utser vilken som får titeln ”Årets by/bygd”.

  • Vi vill med det här uppmärksamma och stimulera de positiva utvecklingsprojekt som bedrivs i byarna runt om i Sollefteå kommun. Därför utser vi varje år ”Årets by/bygd” i Sollefteå, säger Erik Löfgren, sekreterare i ideella föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden.

Det är fjärde gången som utmärkelsen delas ut i Sollefteå kommun. Tidigare har Österforse, Edsele och Lungsjöbygden korats till ”Årets by/bygd” i Sollefteå kommun.

  • Prissumman är 30 000 kronor och en ståtlig skylt att placera vid infarten till byn. Pengarna ska användas till fortsatt utveckling av bygden eller verksamhet som främjar byn/bygden, berättar Erik Löfgren.

Alla kan vara med och nominera någon förening som är drivkraftig i just den byn som man tycker ska utses till ”Årets by/bygd”.
Kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna nomineras.

  • Föreningen har delaktighet och inflytande i byn.
  • Föreningen arbetar aktivt för samarbete mellan föreningar, företagare och bybor.
  • Föreningen arbetar för att stärka ung som gammal, kvinnor och män.
  • Föreningen arbetar aktivt med till exempel inflyttning, service, skola, sammanhållning, arbeten, fritidsaktiviteter etc.
  • Föreningen har styrelse, stadgar och årsmöten

Utmärkelsen ”Årets by/bygd” i Sollefteå kommun är ett samarbete mellan föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden, Sollefteå kommun och Länsbygderådet Västernorrland/ Hela Sverige ska leva.

Nomineringarna ska vara inskickade till föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden senast den 28 februari och senare i vår beslutar styrelsen i föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden vilken by/bygd som ska få titeln ”Årets by/bygd” den här gången.

För mer information:
Erik Löfgren, sekreterare
Föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden
Telefon 073-0261442
www.lokalutvecklingsollefteabygden.se