Projektet som haft uppgiften att tillsammans med byarnas föreningsliv göra Utvecklingsplaner är nu i sin slutfas. Här kan ni ta del av de utvecklingsplaner som redan är klara och distribuerade ute i byarna.

Utöver dessa så jobbar vi på med Helgum, Ramsele & Resele som nästan är i mål sedan har vi Näs-Nordsjö-Nyland som på god väg.