Vi bedriver och samordnar landsbygdsutveckling i Sollefteå kommun

Styrelsen består av; Lillemor Edholm, Roger Johansson, Erik Löfgren, Karin Sellgren, Kicki Hedin, Rose-Marie Eliasson och Tomas Lindberg

Lokal Utveckling Sollefteåbbygden är en ideell förening med sitt säte i Sollefteå kommun.  Målsättningen med föreningen är att främja, bedriva och samordna lokalt utvecklingsarbete i samarbete med olika parter i syfte att utveckla Sollefteåbygden. Föreningen kommer att tillsammans med ideella organisationer, företagsföreningar och kommunen arbeta för att tillvarata det lokala engagemanget för att skapa en attraktiv landsbygd i kommunen.

Föreningen har under sex år varit motor i landsbygdsutvecklingsfrågor eftersom den haft ansvar för det leaderprogram som genomförts i kommunen. Föreningen har under den perioden beslutat om olika leaderprojekt samt delvis ansvarat för egna projekt.

Mer finns att läsa på – LEADER ON TOUR!

TIDNINGEN Föreningskraft

Sollefteå 2019 I samarbete med Olof Wigren Media AB och…

Vi jobbar för en bättre och levande landsbygd!

© Copyright - Lokal Utveckling Sollefteåbygden 2020