Pressmeddelande 2020-01-27

Vilken ska bli ”Årets by/bygd” i Sollefteå?

Nu är det hög tid att lämna in nomineringarna till vilken som ska bli ”Årets by/bygd” i Sollefteå. Det är ideella föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden som tillsammans med Sollefteå kommun utser vem som får titeln ”Årets by/bygd”.

– Vi vill med det här uppmärksamma och stimulera de positiva utvecklingsprojekt som bedrivs i byarna runt om i Sollefteå kommun. Därför utser vi varje år ”Årets by/bygd” i Sollefteå, säger Erik Löfgren från ideella föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden.

I fjol var första gången som utmärkelsen delades ut och då utsågs Österforse till ”Årets by” i Sollefteå med
föreningen Österforse IF som mottagare av utmärkelsen.

– Prissumman är 30 000 kronor och en ståtlig skylt att placera vid infarten till byn. Pengarna ska användas till fortsatt utveckling av bygden eller verksamhet som främjar byn/bygden, berättar Erik Löfgren.

Alla kan vara med och nominera någon förening som är drivkraftig i just den byn som man tycker ska utses till ”Årets by/bygd”.

Kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna nomineras.

• Föreningen har delaktighet och inflytande i byn.
• Föreningen arbetar aktivt för samarbete mellan föreningar, företagare och bybor.
• Föreningen arbetar för att stärka ung som gammal, kvinnor och män.
• Föreningen arbetar aktivt med till exempel inflyttning, service, skola, sammanhållning, arbeten, fritidsaktiviteter etc.
• Föreningen har styrelse, stadgar och årsmöten

Nomineringarna ska vara inskickade till föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden senast den 28 februari

20200318
– Årets by utsedd.
Till utmärkelsen “Årets by/bygd i Sollefteå kommun” har LUS fått in sammanlagt 14 nomineringar för åtta olika byar/bygder. LUS styrelse har nu beslutat vilken by/bygd som får utmärkelsen och vilken förening som blir utmärkelsens mottagare. Eftersom årsmötet nu skjuts upp kommer kungörandet att ske vid ett annat tillfälle under våren.

För mer information:
Erik Löfgren, styrelseledamot
Föreningen Lokal Utveckling Sollefteåbygden Telefon 073-026 14 42