Nyårshälsning från Lokal Utveckling Sollefteåbygden (LUS)

Här kommer en nyårshälsning från oss i styrelsen för Lokal Utveckling Sollefteåbygden med lite färsk information inför det nya året.

Vill ni ha ett besök av oss?
Du vet väl om att vi i styrelsen gärna kommer ut till er medlemsföreningar och berättar om vår verksamhet på ett styrelsemöte, medlemsmöte, årsmöte eller annan sammankomst.

Kontaktuppgifter till oss i styrelsen hittar du här på vår hemsida.

Utvecklingsplaner
Vill din förening eller er by/bygd ha hjälp med att ta fram en utvecklingsplan?
Ta i så fall kontakt med vår projektledare Hans-Erik ”Hacke” Näslund så kommer han ut till er och berättar om hur arbetet kan läggas upp och vilken hjälp och stöd ni kan få i arbetet.
Hans-Erik ”Hacke” Näslund telefon 070-5602117 • E-post

Inspirationsresa våren 2020
Hösten 2019 genomförde vi en inspirationsresa för våra medlemsföreningar där vi besökte Resele, Junsele och Edsele. Aktiviteten gav mersmak och vi planerar för en ny inspirationsresa våren 2020.

Visst vill Du hänga på nästa inspirationsresa? Håll koll på vår hemsida och på vår Facebooksida för mer information framåt vårkanten.

Kontakta oss gärna med tips om vart vi ska styra kosan i kommunen nästa gång.

Läs vår tidning ”Föreningskraft Sollefteå”
Du har väl sett vår tidning ”Föreningskraft Sollefteå” som delades ut till alla hushåll i Sollefteå kommun i slutet av november? Fylld med spännande, intressanta och inspirerande reportage från olika utvecklingsprojekt runt om i bygderna i Sollefteå kommun.

Här finns den även som digital E-tidning.

Dags att betala årsavgiften!
Nytt år innebär att det är dags att betala in medlemsavgiften. Årsavgiften är fortsatt 200 kronor för varje medlemsförening.

Betala in årsavgiften på BG 445-0482

Nominera till årets by 2019!
Förra året var det Österforse som blev utsedd till Årets by i Sollefteå kommun. Förutom äran fick Österforse IF/Byalaget 30 000 kronor att använda till bygdeutveckling och en snygg skylt att sätta upp vid infarten till Österforse.

Nu är det dags att nominera vem som ska bli årets by 2019!

Det är fritt fram att skicka in nomineringarna fram till 2020-02-28 och vinnaren presenteras i samband med årsmötet i april.

Kriterier: Årets by/bygd
För att visa vår uppskattning till det utvecklingsarbete som läggs ner ute i bygderna av olika föreningar, och för att stimulera till fortsatt arbete, har Lokal Utveckling Sollefteåbygden, LUS i samverkan med Sollefteå Kommun och länsbygderådet gått samman och delar ut utmärkelsen Årets by/bygd varje år. Utmärkelsen som årets by/bygd delas ut till en förening som aktivt har jobbat med att stärka utvecklingsarbetet i byn/bygden på ett eller flera sätt. Föreningen jobbar för att stärka ung som gammal, kvinnor och män.

Uppfyller föreningen något/några av dessa kriterier ska man nominera sin by/bygd:

• Föreningen har delaktighet och inflytande i byn.• Föreningen har jobbat aktivt för samarbete mellan föreningar, företagare och bybor.
• Föreningen jobbar för att stärka ung som gammal, kvinnor och män.
• Föreningen ska ha jobbat aktivt med en eller flera frågor i byn tex. Inflyttning, service, skola, sammanhållning, arbeten, fritidsaktiviteter mm.
• Föreningen har styrelse, stadgar och årsmöten.

Övrig information:

• Samma by/bygd/ förening kan inte få priset två gånger under en femårsperiod.
• Alla innevånare i Sollefteå kommun har möjlighet att nominera årets by/bygd.
• Priset skall användas till fortsatt utvecklingsarbete eller verksamhet som främjar byn/bygden.
• Priset delas ut vid ett tillfälle som bestäms i samråd med LUS
• Lokal Utveckling Sollefteå, LUS är jury och meddelar utnämning

Nomineringen skickas till brakel1@yahoo.com

OBS! Sista dag för nominering: 2020-02-28

Årsmöte 6 april 2020 kl 18.30 i Björkåbruk
Årsmöte för Lokal utveckling Sollefteåbygden LUS blir den 6 april 2020 kl 18.30 på FikiButik i Björkåbruk.

Mer information kommer på hemsidan och Facebook.