I samarbete med LRF Västernorrland, Edsele-Resele-Ådalslindens LRF-avdelning och LRF Övre Ådalen (Ramsele och Junsele) arrangerade landsbygdsrådet LUS en temadag på Markusgården i Näsåker på temat ”Landsbygdsutveckling – inlandet som lever och växer” med glesbygdsprofilen, krönikören, skådespelaren, entreprenören och opinionsbildaren Malin Ackermann från Lycksele lördagen den 1 februari 2020.

Närmare 60 personer kom till arrangemanget och det blev i det närmaste fullsatt i hörsalen på bygdegården Markusgården i Näsåker.

Malin Ackermann berättade bland annat om den kamp hon initierade mot Skatteverket när myndigheten ville avveckla en knippe kontor på olika mindre orter och centralisera verksamheten till större orter.

En kamp som lyckades så att bland annat Lycksele fortfarande har kvar sitt skattekontor.

Åtta goda råd Malin delar med sig när det gäller opinionsbildning och kampanjarbete:

  • Skapa delaktighet bland de som berörs
  • Gör arbetet folkbildande
  • Jobba hårt med faktagranskandet
  • Satsa på det sociala kittet som arbetet leder till
  • Fokusera på en fråga
  • Samverka med politiker på olika nivåer i samhället
  • Var politiske oberoende
  • Samverka med media.

Några statements från den intressanta dagen:

Vårda varumärket Norrland. Skäms inte för att prata om Norrland. Det är dags för en ”reclaim-rörelse”: Reclaim Norrland!

Och kanske det viktigaste av allt: Det är människans tro på sin bygd som avgör om den ska överleva.