20191027

27 oktober arrangerade LUS  en inspirationsresa på med besök i Resele, Junsele och Edsele för att studera och inspireras av olika utvecklingsprojekt i bygderna.

Tängstahallen, Resele:
Göran Lundholm från Resele IF berättade om föreningens olika verksamheter och engagemang för att levandegöra Reselebygden. Erica Carlerby och Helen Höglund från Reselebygdens byalag berättade om byalaget och dess särskilda inflyttargrupp och hur de arbetar för att marknadsföra bygden genom att var goda ambassadörer. En kort presentation hölls om turismprojektet Höga Kusten Inland. Dessutom fanns byns nye handlare, Andreas Margadant, på plats för att berätta hur han vill utveckla Resele lanthandel som han tog över för ett par månader sedan.

Kvarnå Trädgård, Junsele:
Susanne och Roger Johansson på Kvarnå Trädgård tog emot och berättade om sin expansiva verksamhet med allt från trädgårdsodling till gårdsbutik och tillverkning av lingon- och blåbärsvinäger. Junsele IFs ordförande Stig Palmén berättade om det spännande destinationsutvecklingsprojektet som precis dragit igång för att öka besöksnäringen i Junsele och Junsele IFs resa för att få till en konstsnöanläggning.

Bygdegården, Edsele:
Robert Wik och Anette Linné från Edsele berättade om hur bygden blomstrar tack vare bybornas engagemang och kreativitet med allt från friskola och byamack till hyresfastigheter och restaurang.

Inspirationsresan gav mersmak och redan nu planeras för fler ”inspirationsresor” framåt vintern till andra byar i Sollefteå kommun.

Göran Lundholm från Resele IF berättade om föreningens olika verksamheter och engagemang för att levandegöra Reselebygden. Erica Carlerby och Helen Höglund från Reselebygdens byalag berättade om byalaget och dess särskilda inflyttargrupp och hur de arbetar för att marknadsföra bygden genom att var goda ambassadörer. En kort presentation hölls om turismprojektet Höga Kusten Inland. Dessutom fanns byns nye handlare, Andreas Margadant, på plats för att berätta hur han vill utveckla Resele lanthandel som han tog över för ett par månader sedan.