OM OSS

Årets by/bygd För att visa sin uppskattning till det utvecklingsarbete som läggs ner ute i bygderna av olika föreningar, och för att stimulera till fortsatt arbete, har Lokal Utveckling Sollefteåbygden, LUS i samverkan med Sollefteå Kommun och länsbygderådet gått samman

Nytt år och nya tag!
Nu är det dags att betala avgiften för år 2019 till LUS,
Lokal Utveckling i Sollefteåbygden.

Läs mer

HÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN

Från vårt senaste styrelsemöte som hölls i Edsele den 28 Januari har sagt och gjort…………

 

Vi bedriver och samordnar landsbygdsutveckling i Sollefteå kommun

12113354_853292231454998_5452685449710983955_o
Brudskål
Exteriör_1

VÅRA MEDLEMMAR VILL DU BLI MEDLEM, KONTAKTA OSS HÄR. MEDLEMSavgift

Styrelsen består av

Roger Johansson, Johan Andersson, Karin Sellgren, Karin Lidén, Carina Modén, Lillemor Edholm, Marianne Hansson

läs mer

LUS

Lokal Utveckling Sollefteåbbygden är en ideell förening med sitt säte i Sollefteå kommun.  Målsättningen med föreningen är att främja, bedriva och samordna lokalt utvecklingsarbete i samarbete med olika parter i syfte att utveckla Sollefteåbygden. Föreningen kommer att tillsammans med ideella organisationer, företags-föreningar och kommunen arbeta för att tillvarata det lokala engagemanget för att skapa en attraktiv landsbygd i kommunen.

Föreningen har under sex år varit motor i landsbygdsutveck-lingsfrågor eftersom den haft ansvar för det leaderprogram som genomförts i kommunen. Föreningen har under den perioden beslutat om olika leaderprojekt samt delvis ansvarat för egna projekt.

Mer finns att läsa på LLU Höga Kustens hemsida

LÄS MER OM LEADER ON TOUR.

Vi jobbar för en bättre och levande
landsbygd!

Read More

© Lokal Utveckling i Sollefteåbygden 2019